Ikon som illustrerar en butik och en shopping bag.

Store Check

Kvalitetssäkrar koncept och kampanjer.

Store Check synliggör eventuella problem och framhäver alla aktiviteter som faktiskt utförts i butiken. Med en tydlig rapportstruktur får du information om vad som är utfört och vad som kan behöva åtgärdas på olika nivåer.

Så här går Store Check till

1.

Workshop

Ditt företag är unikt och vi mäter det som är affärskritiskt för just dig. I en första gemensam workshop reder vi ut vilka frågor som ska ställas, målsättning och hur resultaten ska hanteras och kommuniceras.

2.

Utförande

Vi tar fram projektdokument, tillsätter ett team för önskad målgrupp och förser dem med utbildningsmanualer.

3.

Resultat

All information läggs upp i vårt webbaserade rapportverktyg där du kan läsa av resultaten 24 timmar efter utförd observation. Efter varje ”runda” presenterar vi även en rapport med en analys och trender.

En tydlig rapportstruktur ger kontroll på eventuella problem, vilka aktiviteter som
är utförda och vad som ska åtgärdas på olika nivåer.

Det här kan vi mäta

 • Kampanjaktiviteter är på plats
 • Koncept följs
 • Butiksförändringar är utförda
 • Produktexponeringar är enligt plan
 • Butiksmiljöer är enligt plan
 • Skyltfönster är enligt överenskommelse
 • Slut i hyllan-mätning/Out of stock
 • Kundräkning (förbipasserande och i butik)

Nytta och effekt – Store Check

 • Säkerställer att ingen missar att utföra sina uppgifter
 • Kontrollerar att kvaliteten ute i butikerna följs upp
 • Säkerställer att effekten av era insatser i butikerna blir maximala
 • Utvecklar varje enskild butik/enhet och gör kedjan bättre och mer lönsam

Vill du veta mer om Store Check?
Kontakta oss gärna.

info@daymaker.se
08-410 039 23