Ikon som illustrerar en dataskärm och två personer bakom.

Mystery Web

Ger svar på hur kundmötet fungerar på er webbplats.

Mystery Web är en undersökningsmetod som ger dig information om vad som verkligen sker i ”sanningens ögonblick”, när kunden besöker din webbplats, beställer produkter/tjänster eller ställer frågor per e-post eller chat till din kundtjänst.

Så här går Mystery Webb till

1.

Workshop

Vi startar med en workshop där vi reder ut vad som är affärskritiskt för ditt företag, målsättning, vilka frågor som ska ställas, hur resultaten ska hanteras och kommuniceras.

2.

Utförande

Vi tar fram projektdokument, tillsätter ett team för önskad målgrupp och förser dem med utbildningsmanualer.

3.

Resultat

Efter varje utförd observation presenteras resultatet i vårt webbaserade rapportverktyg efter 24 timmar tillsammans med en rapport, analys och trendindikationer.

Resultatet av en observation ger kunskap om var i mötet med kunden ni är starka och var ni behöver utvecklas. Mystery Web ger ert företag underlag för kvalitetssäkring och utveckling.

Det här kan vi mäta

 • Webbplatsen är användarvänlig för att hitta önskad information, beställa produkter/tjänster och ställa frågor till kundtjänst
 • Svar skickas inom avsedd tid
 • Kunderna får ett bra bemötande per e-post eller chat med den information som de efterfrågar
 • Personalen tar reda på kundernas behov och använder det i kommunikationen
 • Personalen har goda kunskaper om produkter/tjänster
 • Fler produkter/tjänster erbjuds
 • Betalningen upplevs som säker
 • Beställda produkter levereras i tid

Nytta och effekt – Mystery Webb

 • Förbättrad upplevelse på er webbplats ger nöjdare kunder och kan leda till ökad försäljning
 • Kunskap om var i kundmötet på er webbplats ni är starka/svaga
 • Du kan på ett effektivt sätt följa utvecklingen av kundmötet
 • Du får beslutsunderlag för personalutbildning
 • Hela organisationen kan arbeta med resultaten på olika nivåer

Vill du veta mer om Mystery Webb?
Kontakta oss gärna.

info@daymaker.se
08-410 039 23