Ikon som illustrerar en butik och en mobiltelefon.

Mystery Calling

Ger svar på hur kundupplevelsen fungerar i telefon.

Mystery Calling är en undersökningsmetod som ger dig information om vad som verkligen sker i ”sanningens ögonblick” – när kunden kommer i kontakt med ditt företag, din butik eller din kundtjänst via telefon.

Så här går Mystery Calling till

1.

Workshop

Ditt företag är unikt och vi mäter det som är affärskritiskt för just dig. I en första gemensam workshop reder vi ut vilka frågor som ska ställas, målsättning och hur resultaten ska hanteras och kommuniceras.

2.

Utförande

Vi tar fram projektdokument, tillsätter ett team för önskad målgrupp och förser dem med utbildningsmanualer.

3.

Resultat

All information läggs upp i vårt webbaserade rapportverktyg där du kan läsa av resultaten 24 timmar efter utförd observation. Efter varje ”runda” presenterar vi även en rapport med analys och trender.

Resultatet av våra telefonobservationer ger information om var i mötet med kunden ni är bra och var det krävs ytterligare utbildning. Mystery Calling ger er också ett underlag för kvalitetssäkring och utveckling.

Det här kan vi mäta

 • Väntetiden
 • Kunden får rätt bemötande
 • Kunden kopplas rätt direkt
 • Företaget presenteras korrekt
 • Personalen förstår kundens behov och använder det i kommunikationen
 • Fler produkter/tjänster erbjuds
 • Personalen har god produktkunskap
 • Kunden får nödvändig information
 • Kunden får en trevlig avskedshälsning
 • Kunden följs upp vid behov

Nytta och effekt – Mystery Calling

 • En förbättrad upplevelse för kunden i telefonmötet med ditt företag, din butik eller kundtjänst ger nöjdare kunder och kan leda till ökad försäljning
 • Du får aktuell information om var i kundmötet per telefon ni är starka/svaga
 • Du kan på ett effektivt sätt följa upp utvecklingen av kundmötet
 • Du får beslutsunderlag för personalutbildning
 • Hela organisationen kan arbeta med resultat på olika nivåer

Vill du veta mer om Mystery Calling?
Kontakta oss gärna.

info@daymaker.se
08-410 039 23