Ikon som illustrerar ett diagram med en uppåtgående kurva.

Kundströmsanalys

Visar kundens rörelsemönster och beteende i butiken.

Med Kundströmsanalys som mätmetod kartlägger du dina kunders rörelsemönster i butiken. Du kan se hur kunden går, var kunden stannar och vad som händer då. Du kan även se var dina visuella kalla och varma zoner är, hur länge kunden stannar inne i butiken och vilka egenskaper kunden har.

Så här går Kundströmsanalys till

1.

Verktyg

Med hjälp av elektronisk penna med inbyggd kamera kan vi registrera kundens rörelsemönster i butiken.

2.

Utförande

Daymakers Mystery Shopper ritar kundens rörelsemönster på ett speciellt Kundströmsanalys-papper och noterar olika aktiviteter vid olika zoner i butiken/enheten.

3.

Resultat

Ritningen skickas till en mobil som med hjälp av en app visar ritningen i realtid. Genom att följa kundströmmen kan man snabbt se om t ex. en kampanj får den respons man räknat med.

Resultatet ger dig underlag för att optimera butikens uppbyggnad och produktplacering utefter kundens rörelsemönster. Resultaten går även att korsköra så att du t. ex. kan se om män och kvinnor går åt olika håll i butiken, om yngre handlar mer än äldre, om kvinnor tar en kundvagn eller om män handlar med inköpslista.

Ju längre en kund stannar i en butik, desto mer handlar han eller hon. Hur kan du få kunden att stanna längre i butiken?

- Robert Eriksson, grundare Daymaker

Det här kan vi mäta

 • Kundens rörelsemönster i butiken
 • Om och var kunden stannar i butiken
 • Vad kunden gör när han eller hon stannar
 • Kundens tid i butiken
 • Varma och kalla zoner i butiken
 • Kundens egenskaper

Nytta och effekt – Kundströmsanalys

 • Du ser hur dina kunder rör sig i butiken
 • Du ser vad dina kunder gör i butiken
 • Du ser vilka dina kunder är
 • Du ser hur länge kunden är inne i butiken
 • Du ser om dina kampanjer är effektiva
 • Du får underlag för att kunna optimera butikens uppbyggnad och varuexponering

Vill du veta mer om Kundströmsanalys?
Kontakta oss gärna.

info@daymaker.se
08-410 039 23