2020-03-26

Daymaker har idag (2020-03-25) lämnat in en ansökan om konkurs

Daymaker är ett bolag som sedan 2005 hjälper sina kunder att utveckla sitt kundmöte. Mycket av arbetet går ut på att i våra kunders fysiska butiker observera vad som händer i kundmötet mellan kunden och kedjan. Daymaker genomför årligen många tusen fysiska besök ute hos våra kunder.

 

Det är inte längre möjligt under den pågående pandemin. För någon månad sedan började vi se effekterna av Coronapandemin ute i Europa , för några veckor sedan hade alla våra kunder pausat  sina mätningar, utbildningar och rapporter i Sverige. Det blev då omöjligt att fortsätta driva verksamheten vidare trots dom hjälppaket som har sjösatts  från regering och riksdag.
Styrelse och ledning har sedan dess jobbat oavbrutet för att hitta en lösning för att kunna  övervintra och på så sätt överleva krisen, men har idag fått ge upp de försöken.
Vi vill tacka alla kunder, leverantörer, medarbetare och observatörer och alla andra som vi  samverkat och inspirerats tillsammans med sedan starten 2005.

 

Det är tråkigt att behöva försätta bolaget i konkurs men vår förhoppning är att vårt kunnande och våra tjänster skall kunna utnyttjas och att vi kan återuppstå på något sätt när pandemin är över.

 

Med vänliga hälsningar
Robert Eriksson
Ägare
070 59 09 055
robert.eriksson@daymaker.se
Lotta Eriksson
VD
070 790 90 78
lotta.eriksson@daymaker.se