Ikon som illustrerar en butik och en shopping bag.

Store Check

Zapewnia wysoką jakość wdrożonych pomysłów i działań promocyjnych.

Store Check ma na celu sprawdzenie, czy sugerowane wcześniejszym raportem działania usprawniające zostały podjęte, a także wychwycenie ewentualnych problemów. Dzięki przejrzystemu raportowi dowiesz się, co zostało już zrealizowane oraz nad czym należy jeszcze popracować.

Etapy Store Check

1.

Warsztaty

Twoja firma jest unikalna, dlatego badamy te aspekty, które są kluczowe właśnie dla niej. Podczas pierwszych wspólnych warsztatów zastanawiamy się, jakie należy postawić pytania, wyznaczamy cele oraz wyjaśniamy, jak interpretować wyniki i przekazywać ich treść pracownikom.

2.

Przeprowadzenie badania

Tworzymy dokument projektowy, wyznaczamy zespół obserwatorów odpowiadający grupie docelowej i wyposażamy ich w przewodnik dotyczący konkretnego zadania.

3.

Wyniki

W ciągu 24 godzin po przeprowadzonym badaniu udostępnimy jego wyniki w naszym systemie on-line, gdzie możesz zapoznać się ze wszystkimi informacjami. Po każdej ”turze” otrzymasz od nas również raport. w którym zostanie przedstawiona analiza oraz trendy.

Z przejrzystej struktury raportu jasno wynika, gdzie pojawiły się ewentualne problemy, jakie zadania zostały zrealizowane oraz co należy poprawić.

Co mierzymy

 • Czy zadania w ramach działań promocyjnych są realizowane
 • Czy sklep postępuje zgodnie z wytycznymi
 • Czy zmiany zostały wcielone w życie
 • Czy towary są eksponowane zgodnie z ustaleniami
 • Czy aranżacja przestrzeni sklepowej odpowiada wcześniejszym ustaleniom
 • Czy ekspozycja w oknach wystawowych jest zgodna z ustaleniami
 • Czy na półkach lub w magazynie brakuje towaru
 • Ilu klientów przebywa w sklepie oraz jaka jest liczba osób przechodzących obok

Korzyści i efekty Store Check

 • Pewność, że każdy pracownik skutecznie wykonuje wyznaczone zadania
 • Kontrola jakości
 • Maksymalna skuteczność wdrażanych działań
 • Rozwój każdego punktu sprzedaży z osobna, co prowadzi do poprawy jakości i rentowności sieci

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu.

Marta Giera, Director of Operations and Project Management

+48 660 418 351

E-mail: marta.giera@daymaker.pl