Ikon som illustrerar ett diagram med en uppåtgående kurva.

Analiza aktywności klienta

Ukazuje zachowanie klienta oraz sposób, w jaki porusza się on w przestrzeni sklepowej.

Korzystając z analizy aktywności klienta uzyskasz wiedzę na temat sposobu, w jaki klient porusza się w przestrzeni sklepowej – jaką wybiera drogę, gdzie zatrzymuje się na dłużej oraz co się wówczas dzieje. Poznasz wizualnie zimne i ciepłe strefy Twojego sklepu, cechy charakteryzujące klienta oraz dowiesz się, ile czasu trwa jego wizyta.

Analiza aktywności klienta

1.

Narzędzia

Sposób poruszania się klienta w przestrzeni sklepowej rejestrujemy przy pomocy długopisu z wbudowaną kamerą.

2.

Przeprowadzenie badania

Obserwator Daymaker nanosi sposób poruszania się klienta w przestrzeni sklepowej na specjalną mapę oraz odnotowuje aktywność klienta w poszczególnych strefach sklepu.

3.

Wyniki

Uzupełnioną mapę przesyłamy na telefon komórkowy, gdzie korzystając ze specjalnej aplikacji można obserwować kroki klienta w czasie rzeczywistym. Metoda ta pozwala szybko zweryfikować czy np. konkretne działania promocyjne przynoszą oczekiwane rezultaty.

Na podstawie wyników badania będziesz w stanie odpowiednio zaaranżować przestrzeń sklepową oraz optymalnie rozmieścić towar. W razie potrzeby rezultaty poszczególnych obserwacji można ze sobą zestawić, aby dowiedzieć się, czy np. kobiety i mężczyźni obierają ten sam kierunek, czy młodsi klienci kupują więcej niż starsi, czy kobiety korzystają z wózka na zakupy lub czy mężczyźni robią zakupy w oparciu o listę.

Im dłużej klient przebywa w sklepie, tym większych dokona zakupów. Co możesz zrobić, by jego wizyta była dłuższa?

Co mierzymy?

 • Sposób poruszania się klienta w przestrzeni sklepowej
 • Czy i gdzie klient się zatrzymuje
 • Co robi klient, gdy zatrzyma się na dłużej
 • Czas spędzony przez klienta w sklepie
 • Ciepłe i zimne strefy przestrzeni sklepowej
 • Cechy klienta

Korzyści i efekty analizy aktywności klienta

 • Wiesz, jak Twoi klienci poruszają się w przestrzeni sklepowej
 • Wiesz, co robią przebywając w sklepie
 • Wiesz, kim są
 • Wiesz, ile czasu klient poświęca na wizytę
 • Wiesz, czy Twoje działania promocyjne są efektywne
 • Wiesz, jak zoptymalizować przestrzeń sklepową oraz ekspozycję towarów

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do kontaktu.

Marta Giera, Director of Operations and Project Management

+48 660 418 351

E-mail: marta.giera@daymaker.pl