Fredrik Udd, vd Daymaker AB

2017-06-11

Fredrik Udd nowym dyrektorem generalnym Daymaker

Z dniem 20 marca 2017r. za działalność  firmy Daymaker w Europie odpowiada Fredrik Udd, któremu powierzone zostało stanowisko dyrektora generalnego przedsiębiorstwa.

Udd zastąpi Roberta Erikssona na jego dotychczasowym stanowisku. Eriksson będący założycielem i właścicielem firmy Daymaker nie opuszcza jednak jej szeregów. W swojej dalszej pracy skoncentruje się na rozwoju produktu i działaniach PR.

Fredrik Udd po uzyskaniu dyplomu z inżynierii przemysłowej na Uniwersytecie w Linköping działał w dużej mierze na rynku międzynarodowym mieszkając jednocześnie poza granicami kraju. Pracował jako doradca z zakresu zarządzania w firmie Applied Value, Accenture oraz Roland Berger. Pełnił różne funkcje w szwedzkiej organizacji promocji handlu Business Sweden, początkowo w Polsce, a później w Argentynie i Chile. Zajmował się także prowadzeniem własnej działalności.

– Doświadczenie nabyte przez Fredrika w branży consultingowej oraz posiadana przez niego wiedza z zakresu sprzedaży usług i rozwoju biznesu na rynku międzynarodowym są dla nas bardzo cenne, mówi Robert Eriksson.

Ambicją firmy jest przede wszystkim poprawa obsługi klienta w punktach sprzedaży detalicznej. Działa jednak także w innych sektorach. Daymaker jest ekspertem w dziedzinie obsługi klienta i posiada wszelkie kompetencje by pomóc przedsiębiorcom w zwiększeniu satysfakcji klientów, a co za tym idzie, poprawie wyników sprzedaży.

– Jako nowy dyrektor generalny pragnę przyczynić się do tego, by oferta  Daymaker odpowiadała potrzebom naszych klientów, tak by mogli czerpać z niej jak największe korzyści oraz by świadczone przez nas usługi stały na wysokim poziomie. Moim celem jest umocnienie pozycji Daymaker na rynku europejskim, deklaruje Fredrik Udd.