Företagshistoria

Med insikten om mötets kraft som motor.

Namnet Daymaker kommer från ”att göra någons dag”. Det är den bärande tanken i verksamheten: att faktiskt få känna att man gör någons dag, och den stora kraften som det bär med sig.

Jag är fjärde generationen småföretagare och entreprenörer. Min farfarsfar sålde gården för att bli lanthandlare, och så har det fortsatt genom generationerna. När mina föräldrar köpte en kiosk i Västergötland fick jag redan som åttaåring hjälpa till.

Ganska snart upptäckte jag att kunde påverka hur mycket som blev sålt. Att om jag kunde förstå vem kunden var så kunde jag också föreslå något som kunden faktiskt var intresserad av – och på så sätt skapa en nöjdare kund. Med den insikten tog jag första steget mot det som skulle bli Daymaker.

Vinster på många nivåer

Men min drivkraft har alltid handlat om mer än att bygga en affär utifrån ökad ekonomisk vinst. För mig är det viktigt att människor växer och att företagandet skapar samhällsvinster. Vad kan jag göra som hjälper andra att växa och skapa sig en bättre vardag, eller tar dem ett steg närmare sina mål?

Under många år jobbade jag med stora kampanjer kring viktiga samhällsfrågor. För att göra kampanjerna så framgångsrika som möjligt gjordes olika typer av mätningar för att exempelvis se hur förankrad en viss fråga var i olika målgrupper. Ju mer jag arbetade med mätningarna desto tydligare blev det för mig vilken nytta de skulle kunna göra även i andra sammanhang.

Jag tog med mig insikterna och kunskapen ut i möten med retailföretag med många enheter runt om i Sverige för att ge svaret på frågan ”Hur kan vi få kunskap om hur det vi vill få sagt kommuniceras ute i butikerna?” Fem år senare var Daymaker marknadsledande i Sverige, och idag har vi ca 250 företag runt om i Europa som får svaren de behöver.

Kundvarvet växer och förändras

Jag har alltid varit fascinerad av det personliga mötet, interaktionen mellan människor. Och våra verktyg återspeglar hur kundmötet går till på många ställen samtidigt. Det vi kallar kundvarvet har blivit större med åren. Det som tidigare främst handlade om varvet i butiken omfattar idag många fler kanaler som webbplatsen, e-handel, kundtjänst, chattforum, sociala medier, kundklubbar och så vidare. Varje kanal har sitt kundvarv som samtidigt hänger intimt ihop med all övrig kundinteraktion.

Mötesplatserna blir fler och fler. Många kedjor får ett mer internationellt perspektiv. Kunden och kundmötets betydelse har stärkts enormt. Och jag tror att det bara är början. Våra behov av mänsklig interaktion kvarstår och ökar, och att mötena är lyckade blir allt viktigare för företagens överlevnad. Hur ska ditt kundmöte fungera, hur ser det ut i verksamheten, och hur måste det utvecklas? Där kan Daymaker hjälpa dig att hitta svaren.

Vårt incitament är att skapa nya möjligheter på många nivåer: för anställda, företaget, kunder – och samhället. Idag ger vi hundratals företag runt om i Europa svaren de behöver för att nå ända fram.

Robert Eriksson, grundare Daymaker