Daymakerindex Provrum Sverige 2018

En undersökning om hur det står till med service och försäljning i provrum.

 I undersökningen Daymakerindex Provrum Sverige 2018 har 16 kedjor i Sverige undersökts via mystery shopping och rankats utifrån sju frågeställningar kopplade till provrummet.

Om Daymakerindex Provrum Sverige 2018

Daymaker har undersökt 16 kedjor, via mystery shopping och rankat dessa utifrån 7 frågeställningar kopplade till provrummet.

Undersökningen visar att det finns ett starkt samband mellan nöjda kunder och att få bra hjälp vid provrummet.
Stunden vid provrummet är sannolikt den situationen i handeln där man har störst möjlighet att påverka kunden, samtidigt som man har en unikt ostörd relation med kunden.

De två kedjorna med bäst resultat, Carlings och G-star, är båda klassiska jeanskedjor. Sannolikt har de en stark säljarkultur med hög produktkunskap och där alla vet hur viktig och avgörande provrumsförsäljningen är.

Bland de som ligger sist är det flera kedjor som förmodligen medvetet prioriterat andra delar före provrumsförsäljning. Där fungerar snarare provrummen som en självbetjäningsstation där säljarens uppgift främst blir att kontrollera antal plagg och därefter säkerställa att plaggen kommer ut I butik så fort som möjligt.

Daymakerindex provrum Sverige 2018 visar att det är ett krav att kunden får hjälp i provrummet för att bli mycket nöjd med sitt butiksbesök.

Nedan finns rankingen för Daymakerindex Provrum Sverige 2018.


Daymakerindex Provrum 2018 visar att bara 6 av 10 kunder blir rekommenderade att prova plaggen i butik. 4 av 10 kunder får uppföljning i provrummet. Här har vi visualiserat några av nyckelfaktorer gällande provrumshanteringen.


Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om undersökningen eller hur vi kan hjälpa dig att skapa nöjdare kunder och öka försäljningen i provrummet kontakta oss.
Ring 08-410 039 23 eller maila oss på info@daymaker.se