Daymakerindex International 2016

Daymaker har besökt 1610 butiker runt i Europa för att titta närmre på Kundmötet och dess skillnader.

Mätningen är baserad på de samma frågeställningar som analyseras i Daymakerindex.

Vi ser att Kundupplevelsen generellt är bättre i Europa vilket ställer ökade krav på kedjor i Norden, både på hemmamarknaden samt vid internationella expansioner. Men även den europeiska turism som besöker Sverige bör beaktas då kundernas förväntan skiljer sig ifrån inhemska förväntningar. Detta grundar sig på de kulturella och sociologiska skillnader som påverkar beteenden i butiker. Behov av samma kundupplevelse men standards samt implementering och inlärning måste därför anpassas.

Vi ser även tre större trender inom retail i Europa

Strukturella förändringar avseende kundupplevelsen i Europas ”big box” kedjor (elektronik, möbler, sport och byggvaror). Från produktkategorier till kundvarv.

Lojalitets och kundklubbar ökar bland köpcentrum. Här handlar det om att möjliggöra köp i ”grann” butiken, hellre än hänvisning till andra utanförliggande butiker inom samma kedja.

Beacons och kunskap om kunderna skapar enorma mängder data, svårt att få överblick och omsätta all information till kunskap och förbättrat kundmöte. Digital transformation och dataanalys kommer spela en större roll i kundernas förväntan och hur butikerna erbjuder kundnytta till sina kunder.

Bakgrund & Fakta

*Daymakerindex är en undersökning framställd och utvecklad av Daymaker i syfte att kartlägga kundmötet i den svensk detaljhandeln. Undersökningen är årligen återkommande och har genomförts sedan år 2009. År 2014 och 2015 blev Daymakerindex nominerad till Handelns Mäktigaste – vilket är ett kvitto på att kundmötet är en viktig maktfaktor i handeln. Daymaker gör sedan 2011 även index utanför Skandinavium.

Ladda ner kortfattad rapport

Daymakerindex International 2016

Mätmetod

Daymaker har i denna undersökning arbetat med mätmetoden Mystery Shopping. Mystery Shopping syftar till att utvärdera personalens agerande i ett kundmöte.

Omfattning

Daymakerindex International 2016 är baserad på 1610 observationer fördelat på 174 kedjor som verkar i 5 olika branscher. Observationerna är utförda mellan tidsperioden mars – april 2016.