Daymakerindex Provrum 2019

Säljarna har blivit bättre på att ta hand om kunderna i provrummet, det visar Daymakerindex Provrum 2019. Totalintrycket hamnar 2019 på 53 % jämfört med 49 % 2018. Daymakerindex Provrum 2019 har jämfört kundbemötandet vid provrummet hos 16 av landets modekedjor. Det är andra året Daymaker genomför undersökningen och vi konstaterar att fler modekedjor vårdar kunderna bättre idag än för ett år sedan.  Fler säljare informerar om att de gärna hjälper till när kunden provar, fler kommer tillbaka till provrummet för att se hur det går och fler säljare erbjuder andra storlekar eller modeller.

Våra mätningar visar att kunder som får utomordentlig service i provrummen blir mer lojala. Vi ser också att de kedjor där säljarna hjälper kunden genom hela säljprocessen i provrummet har dubbelt så hög rekommendationsgrad jämfört där säljarna inte fullföljer processen.

Daymakers statistik, baserat på mystery shopping-undersökningar i hela Europa, visar att åtta av tio kunder handlar om säljaren bara får in dem i provrummet så potentialen i provrummen är stor.

 

Hur upplevs säljarens kundskap, engagemang och kundernas villighet att rekommendera beroende på servicen man får i provrummet? Vi har jämfört de elva bästa besöken med de elva besök med lägst totalbetyg och undersökt skillnaden i hur säljaren upplevs.

 

Vill du läsa mer?

Rapporten Häng på proffsen och bli stjärnsäljare i provrummet innehåller:

  • Sammanställning av resultatet för Daymakerindex provrum 2019
  • 5 tips som lyfter upplevelsen vid provrummen
  • Resultat för Daymakerindex provrum 2019
  • Intervju med Lina Dahl, avdelningschef på Åhléns Uppsala, om deras arbete med att höja upplevelsen i provummen.

Rapport - Daymakerindex Provrum 2019

Fyll i detta formulär för att ladda ner rapporten för Daymakerindex Provrum 2019