Daymakerindex Butik Sverige 2016

Lika bra som förra året räcker inte och ökad digitalisering i handeln gör butikssäljaren ännu mer betydelsefull.

Daymakerindex Butik 2016 består av 500 observationer i 100 olika kedjor fördelade på 19 branscher. Daymakerindex, som genomförs årligen sedan 2009, syftar till att ta pulsen på kundmötet i den svenska detaljhandeln; hur förvaltar man kundmötet som konkurrensmedel, vilka branscher går i bräschen och hur ser utvecklingen ut?

Daymakerindex 2016 Butik stärker de senaste årens trend, nämligen att detaljhandeln i stort har förbättrat den inledande fasen av kundmötet, att uppmärksamma kunden och att ta kontakt. Tyvärr bekräftar också undersökningen att säljarna generellt inte använder den relationen till kunden och den kunskap om kunden i det fortsatta kundmötet. Att lämna kunden ensam i sitt beslut kan knappast kallas god service utan innebär snarast att säljaren abdikerar från sin roll som säljare och expert.

De branscher som uppvisar bäst resultat är: Sport, Färg och tapet och Bokhandel.
De kedjor som presterat bäst är: Colorama, Team Sportia, XXL SportGlitter och Nilson Shoes.

Om man vill bli bättre och utvecklas är det alltid fruktbart att titta på de som lyckas – goda exempel som kan utmana och inspirera. Gemensamt för dessa är att de lyckas binda ihop kundmötets alla delar och ge sina kunder konkreta förslag på lösning.

– Vad en produkt kostar, vilka färger som finns och andra grundläggande produktegenskaper vet konsumenten redan som regel. Allt sådant kan du ta reda på redan innan du går in i butiken, det har ökad digitalisering och ändrade konsumentbeteenden sett till. Vad du däremot kan få i kontakten med en skicklig säljare är råd och rekommendationer om val och komplement som motsvarar just dina behov. En nyfiken och engagerad säljare kan berätta för dig hur och varför en specifik produkt/modell passar just dina behov. Dessutom kan hon/han ge dig tips om kompletterande produkter som förbättrar användningen av den produkt som ursprungligen efterfrågas.

Inblick i toppresultat per kedja och bransch
i Daymakerindex Butik 2016

Resultatet ovan visar procentuellt utfall av maxpoäng i Daymakerindex Butik 2016. Resultatet grundas på 12 frågor som är centrala i kundmötet.

Topp 10 kedjor

Colorama 93%
Team Sportia 87%
XXL Sport 84%
Glitter 84%
Nilson Shoes 84%
Euronics 83%
Life 82%
Rizzo 81%
Klarsynt 80%
Telia 80%

Topp 10 Bransch

Sporthandel 82%
Färg och tapet 77%
Bokhandel 76%
Tillbehörsfackhandel 74%
Telekom 73%
Apotek 73%
Accessoarer 71%
Skor 67%
Hälsa och egenvård 67%
Hemelektronik 66%