Daymakerindex Butik Sverige 2015

Trenden de senaste åren befästs, detaljhandelskedjorna blir bättre på att säga hej och ta aktiv kontakt men saknar förmågan att påverka kundens köpbeslut.

Daymakerindex Butik 2015 omfattar 570 observationer utförda hos 114 olika kedjor fördelat på 20 branscher. Daymakerindex är sedan år 2009 årligt återkommande och syftar till att ta pulsen på kundmötet i den svenska detaljhandeln. Mätmetoden som använts i undersökningen är Mystery Shopping, dvs varje butik har fysiskt besökts av en utbildad observatör hos Daymaker.

Trenden i Daymakerindex visar att många kedjor i den svenska detaljhandeln förbättrat det initiala bemötandet av kunden. Fler säljare säger hej och tar aktiv kontakt. Men det har skett mindre när det handlar om att hjälpa kunden att ta köpbeslut och erbjuda merförsäljning.

De branscher som uppvisar bäst resultat är: Sport, Bokhandel och Optik.
De kedjor som presterat bäst är Svenska Hem, G-Star, 3 och Naturkompaniet.

Gemensamt för de kedjor som fått bra resultat i undersökningen är att de lyckas få ihop hela kundvarvet. De tar aktiv kontakt med kunden och ställer frågor för att sedan kunna erbjuda konkreta produktförslag och hjälpa kunden till köpbeslut. Den aktive säljarens förslag, råd och rekommendationer uppfattas av kunden som intresse och engagemang – något som i sin tur har stor påverkan på kundens nöjdhet.

– Vi ser ett tydligt mönster på att de kedjor som lyckas både utbildar, tränar, mäter och följer upp för att bygga en kultur där kundlöftet genomsyrar hela organisationen. Av årets Daymakerindex kan vi konstatera att de kedjor som vi vet har ett program för kundmötet och som mäter sin prestation, uppvisar en bättre utveckling än övriga, säger Peo Eriksson, VD Daymaker Nordic.

Inblick i toppresultat per kedja och bransch
i Daymakerindex Butik 2015

Resultatet nedan visar procentuellt utfall av maxpoäng i Daymakerindex Butik 2015. Resultatet grundas på 12 frågor som är centrala i kundmötet.