Daymakerindex Butik Sverige 2014

Ökad konkurrens och fler säljkanaler ställer högre krav på butikernas kundmöten!

570 observationer hos 114 av landets största detaljhandelskedjor

Den 15:e januari släpptes Daymakerindex Butik 2014, ett unikt index som ger en bild av hur kundbemötandet ser ut i Sveriges butiker. Undersökningen har genomförts av Daymaker med hjälp av metoden Mystery Shopping och omfattar totalt 570 observationer hos 114 av landets största detaljhandelskedjor, fördelat på 20 olika branscher.

Undersökningen visar på en svag förbättring av kundmötet i landets butiker. Sedan förra årets mätning har det genomsnittliga kundbemötandet förbättrats med tre procentenheter, från 62 till 65 procent av högsta möjliga måluppfyllelse.

Det är glädjande att se en förbättring, men förvånande att utvecklingen av kundbemötandet går så sakta framåt. Detaljhandeln är i behov av att lägga i en högre växel för att klara av att möta de nya utmaningar ett förändrat detaljhandelslandskap innebär. Frågan man ställer sig är om en så här svag förbättring räcker för att möta hotbilden från nya, framförallt digitala handelsplatser.

Peo Eriksson, VD Daymaker Nordic.