Daymakerindex

Daymakerindex är en undersökning utvecklad av Daymaker i syfte att ta pulsen på kundmötet. Daymakerindex är årligt återkommande sedan 2009 då vi började mäta detaljhandelskedjor i Sverige. Idag är undersökningen mer omfattande då vi mäter olika branscher, kedjor och kanaler runt om i Europa.

Genom Daymakerindex har vi en unik inblick i hur kundmötet fungerar i olika branscher. Vi träffar dig gärna för att berätta mer om undersökningen och våra tjänster som hjälper dig att skapa ännu bättre kundmöten och kundupplevelser i olika kanaler.

Vill du veta mer om Daymakerindex? Kontakta oss gärna.

info@daymaker.se
08-410 039 23