2019-11-18

Spelar det första intrycket i en butik någon roll för kundens nöjdhet och företagets lönsamhet egentligen?

Svaret är ja!

Se ett utdrag ur Lotta Eriksson föreläsning på Retaildagen om hur forskare vid Karlstads universitet, med hjälp av data från Daymakerindex, har undersökt vad det första intrycket verkligen betyder.


Forskarna Tobias Otterbring, Jasenko Arsenovic och Peter Samuelsson vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, vid Karlstads Universitet har studerat Daymakerindexdata från två på varandra följande år för att se vilken betydelse välkomnandet genom ett hej, en nick eller ett leende har. De har, med statistik säkerhet, kunnat visa att proaktivitet och bekräftelse påverkar besökarens övergripande bedömning av upplevelsen och dennes vilja att rekommendera butiken till andra.