2019-11-08

Retail Awards 2020

Återigen är Daymaker stolta över att kunna medela att vi är, via Robert Eriksson, med i jurygruppen för Årets Butikssäljare som kommer delas ut på Retail awards 2020.

Retail Awards arrangeras av Svensk Handel och kommer 2020 gå av stapeln den 11 maj i Friends Arena i Stockholm.

Priset för Årets Butikssäljare har skapats för att främja enskilda insatser som gett resultat för företaget och för att lyfta fram goda föredömen inom branchen. Vinnaren ska visa på ett framgångsrik säljresultat och ett kundbemötande som bidragit till företagets positiva utveckling.

För att bli Årets butikssäljare måste personen;

 • Ha arbetat i butiken i minst ett år
 • Ha stor kunskap om produkten/tjänsten som företaget arbetar med samt se merförsäljning som ett naturligt steg i säljprocessen.
 • Leva upp till den idé, det koncept eller det varumärke som butiken eller kedjan har, d v s säljaren ska agera på ett sådant sätt att hon/han stärker varumärket och gör så att kunden ”känner igen sig”
 • Vara säljinriktad och kunna hantera varje kund unikt och agera och anpassa sitt säljbeteende efter kunden, agera effektivt i snabbt tempo och kunna hantera flera uppgifter samtidigt samt söka utmaningar
 • Vara serviceinriktad; hjälpa kunderna med stort engagemang, med entusiasm finna lösningar på kundens behov och problem, uppmärksamma och ta hänsyn till människors olikheter så att kunden känner sig unik
 • Ha samarbetsförmåga; vara en lagspelare som kan samarbeta med andra människor, effektivt ta till sig av andras idéer och tankar och generöst dela med sig av egna.
 • Vet du vem det är som vi söker?

  Nomineringen sker via Retail Awards hemsida och det du behöver bifoga är;

 • Namn, företag och kontaktuppgifter
 • Motivering till varför just denna säljare ska vinna priset. Återkoppla på alla ovanstående kriterier.
 • Vilka konkreta exempel har du som anmäler personen att berätta om när denna säljare verkligen gjorde en extraordinär insats? Berätta om vad någon kund sagt om säljaren. Visa konkreta säljsiffror som pekar på att säljaren är extremt bra/bättre än andra.
 • Om möjligt ta med exempel, bilder eller annan dokumentation som styrker din beskrivning. • Klicka här för att komma till Retail Awards där du kan skicka in din nominering.