Skånetrafiken

Under hösten 2013 beslutade ledningen för Skånetrafikens kundcenter att börja mäta kvalitén i kundbemötande.

Över lag hade vi en känsla att vi levererade en god service men ville få det dokumenterat. Efter första mätningen fick vi vår känsla bekräftad men det fanns områden att utveckla och förbättra. Löpande har vi arbetat med förbättringsområdena men samtidigt jobbat med att bibehålla resultatet på de områden vi var riktigt bra på från början. För att utveckla och coacha våra säljare har vi jobbat med dessa på individnivå. De har genomgått löpande självutbildning där service och bemötande varit fokus. Individuell säljcoaching och med lyssning har varit mycket uppskattat där säljaren fått direkt feedback på kundbemötandet. I dag känner vi oss trygga i att vi levererar en god service och vi vill gärna överträffa kundens förväntningar.

Eva Mathiasson, Skånetrafiken

Fler uppdrag