Indecap

 

Indecap står för independent capital och är en oberoende fondurvalsexpert. Affärsidén är att lotsa investerarna till de bästa fondvalen och löpande anpassa placeringarna till rådande marknadsförutsättningar.

Med hjälp av en väl underbyggd strategi bevakar Indecap ständigt fondförvaltarna och deras resultat. Indecaps rådgiv­ning förpackas i portföljer och tillgångarna allokeras till under­liggande fondförvaltare. Därmed ges investerare möjlighet att utan egen bevak­ning alltid vara investerade hos de förvaltare som enligt Indecaps analyser är de bästa inom respek­tive placeringsinriktning. Verksamheten står under tillsyn av Finans­inspektionen. Indecap ägs av 38 av Sveriges Sparbanker samt bolagets grundare och anställda.

Vi gav Daymaker i uppdrag att besöka olika Sparbankskontor. Syftet med besöken var att undersöka vilken hjälp som erbjuds dem som bokar ett samtal för att diskutera pensionsfonder och det ”orangea kuvertet”. Vi ville veta om bankerna gav dem all nödvändig information, om de förklarade allt på ett tydligt och förståeligt sätt samt att om de försäkrade sig om att kunden förstod. Vidare var vi intresserade av att få veta vilken dokumentation kunden fick med sig efter besöket.

Vi är mycket nöjda med samarbetet med Daymaker. Det var extra intressant att genomföra projektet i och med att det troligtvis inte gjort något liknade i Sverige avseende finansiella tjänster.

Mats Lagerqvist, Indecap

vd

Fler uppdrag