2018-10-15

Så bra är modekedjorna på att ta hand om kunderna i provrummen

Hur står det egentligen till med servicen och försäljningen som sker i och runt provrummen?. Det har Daymaker tagit reda på i en ny undersökning. Totalt har 16 kedjor undersökts via mystery shopping och rankats utifrån sju frågeställningar kopplade till provrummet.

Överlag visar undersökningen att det finns ett starkt samband mellan nöjda kunder och att få hjälp vid provrummet på ett bra sätt. Lotta Eriksson, vice VD på Daymaker, tycker det är anmärkningsvärt att endast fyra av tio säljare kommer tillbaka till provrummet när kunden provar.

Du kan läsa mer om undersökning hos Market

Artikeln om undersökningen hos Market

Vill du läsa hela undersökningen?
Hör av dig till Lotta Eriksson