Daymakerindex Butik 2017 Sverige Norge Finland

2017-09-20

Daymakerindex Butik 2017- vi jämför Sverige, Norge och Finland

Genom Daymakerindex har vi en unik inblick i hur kundmötet fungerar. När vi jämför Sverige med grannländerna Norge och Finland ser vi både skillnader och likheter.

Följer vi det vi kallar för kundvarvet, vilket beskriver besöket i butiken från början till slut, kan vi konstatera att personalen i butikerna i Norge är bäst på att hälsa, ta kontakt och ställa frågor. Svenskarna bättre på att komma med konkreta förslag och förklara fördelar och nytta. I butikerna i Finland är de bäst på att erbjuda kunden att få prova och testa produkterna. I alla tre länderna skulle de kunna bli bättre på att erbjuda merförsäljning och hjälpa kunderna att ta köpbeslut.

Daymakerindex är en undersökning utvecklad av Daymaker i syfte att ta pulsen på kundmötet. Daymakerindex är årligt återkommande sedan 2009 då vi började mäta detaljhandelskedjor i Sverige. Idag är undersökningen mer omfattande då vi mäter olika branscher, kedjor och kanaler runt om i Europa.