2018-03-15

Butiksanställda i Sverige sämst i Europa på att hälsa

Butiksanställda i Sverige tillhör Europa-botten på att säga hej till kunderna. Trots att det är det viktigaste momentet i hela kundmötet.

Butiksanställda i den svenska detaljhandeln är sämre på att välkomna kunderna med ett hej än vad deras kollegor är i de flesta andra länder i Europa.

Den slutsatsen kan man dra av en undersökning Daymaker gjorde för något år sedan som jämförde kundbemötandet i åtta europeiska länder – Sverige, Norge, Finland, Rumänien, Spanien, Frankrike, Tyskland och Polen.

– Att säga hej till kunderna kan tyckas vara oviktigt men är faktiskt det viktigaste momentet i hela kundbemötandet, säger Sofia Valentin, försäljningschef på Daymaker.

– Ett hej är själva grunden för ett bra kundbemötande. Kunder som får ett hej känner sig välkomna, stannar längre i butiken och köper oftare någonting.

Sofia Valentin säger att det finns flera förklaringar till att butiksanställda i Sverige är dåliga på att säga hej.

– En förklaring är kulturell. Svenskar är dåliga på hälsa på varandra också i andra sammanhang.  Det finns en helt annan artighetskultur i Tyskland och Polen, de två länder där butikerna är bäst på att hälsa på kunderna.

Vill du veta mer om undersökningen, kontakta Sofia Valentin på 070-239 11 62 eller sofia.valentin@daymaker.pl